Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน สถานที่
4 ก.ค. 2554 ช่างยนต์ 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 พนักงาน QC 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 พนักงานควบคุมเครื่องจักร 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 พนักงานซ่อมบำรุง 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 พนักงานฝ่ายผลิต 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 สมุห์บัญชี 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 หัวหน้างานกลึง 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
4 ก.ค. 2554 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 18/1 หมู่ 9 ตำบลนาดี อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000